Studnařské práce

Provádíme studny jak kopané 100 cm, tak vrtané od průměru 155 mm a veškerý studnařský servis od vyhledání vody až po kohoutek.

po zhotovení vrt zhotovíme záhlaví vrtu z betonových skruží, nebo laminátové šachtice do nezámrzné hloubky a následně namontujeme 

čerpadlo, vodárnu a provedeme připojení ke stávajícímu rozvodu k domu, automatickým závlahovým systémům, nebo kamkoli dle přání 

zákazníka. Montujeme a navrhneme filtrace i úpravny vody bez chemických přísad.

Každá studna je individuální stavba a prakticky je vše tvořeno dle požadavků na spotřebu vody a přání zákazníka. (nic není nemožné).

Dále provádíme rekonstrukce, čištění a desinfekci studní, veškeré laboratorní rozbory vody v akreditované laboratoři, včetně odběru vzorků.

Ke všem studním vytvoříme hydrogeologický posudek a projekt studny pro stavební řízení k rozhodnutí o umístění stavby a povolení studny a odběru spodních vod. Vyřídíme za Vás případně i veškeré správní říení na příslušném stavebním úřadě i odboru životního prostředí.

Dále provádíme čerpací zkoušky pro zjhištění stavu a vydatnosti daného vodního zdroje.

Provádíme čištění vrtaných i kopaných studní mechanicky i chemicky, následnou desinfekci chlorovými koncentráty, a dalšími prostředky.

Máme řešení pro nadměrné množství železa, manganu amonných iontů a tvrdosti vody.

Dokážeme filtrovat prakticky vše a dokonce snížit nadměrné množství chloru ve vodě z obecního vodovodu.

Dokážeme provás navrhnout a vytvořit retenční nádrže a vsakovací kolektory, navíc i domovní ČOV.

 


 

 

Kontakt

PROBA BETON s.r.o. Květnová 2338 (do navi: "V Cihelně 9)
Brandýs nad Labem
250 01
724 900 250 - Betonové výrobky
775 178 882 - Studny
720 623 083 - Studny
probabeton@seznam.cz , studny@probabeton.cz